HomePage Inapoi
Denumirea Biserica "Sf. Treime"
Parohia Parohia Urecheşti-Cicăneştii de Sus
Datare 1823, din zid anul 1871, pictura restaurantă 1955-1961
Tip Biserică
Cultul ortodox
Localizare pe hartă Localizează pe harta României
Judeţ Argeş
Localitate URECHEŞTI
Comuna CICĂNEŞTI
Protopopiat Protopopiatul Curtea de Argeş
Episcopie/Arhiepiscopie Episcopia Argeşului
Mitropolie Mitropolia Munteniei şi Dobrogei
Descriere Biserica de lemn poartă hramul „Sfânta Treime” şi a fost ridicată în anul 1823. Asemănarea cu bisericile de zid a primit-o în urma unei renovări din 1871. Se remarcă prin pictura murală exterioară şi interioară. Pisania peste intrarea în naos, de la 1871. Momentul renovării acestui lăcaş în forma pe care o prezintă azi a fost consemnat într-o pisanie peste intrare, păstrată fragmentar: „Din mila lui Dumnezeu şi al Sfinti[i] Troiţe şi din mila Domnului şi cu ajutorul tutulor sfinţilor sau prenoit [această sfân]tă biserică de a doua [oară] în vremea înălţatului nostru Domn Carol I şi [al preasfinţitului] episcop Neofit la anul 1871 noembrie 7 de robii lui D[u]m[nezeu] Stan, Elisaveta, Floaria eriţa, Ion, Rada, [Constantin]. ..te. zugravu”. În altar, de-asupra proscomidiei, apare „pomelnicul ctitorilor vii”: „Stan, Elisaveta, Floaria, Rada, Ioan, Gheorghe, Pătru, Pătru, Ilinca, ..., Ioan, Stanca, Gheorghie, Radu, Ion, ..., Pătru preotu, Floaria pr[euteasa] cu fii 5.” În tabloul ctitorilor din dreapta intrării, în tindă, sunt înfăţişaţi în costumele de epocă: „Stan, Constantin, Lisaveta, Ioan, Protiasa Floaria şi Rada”. Biserica este formată din: pridvorul închis, pronaosul, naosul şi altarul poligonal.
Lăcaşuri de cult din România; Biserica Sf. Treime; ; ; 1823, din zid anul 1871, pictura restaurantă 1955-1961; 1823; ; Biserică; ortodox; Orthodox; orthodoxe; URECHEŞTI; CICĂNEŞTI; Argeş; Protopopiatul Curtea de Argeş; Episcopia Argeşului; Mitropolia Munteniei şi Dobrogei;