HomePage Inapoi
Denumirea Mănăstirea Coşula
Parohia Parohia Mănăstii Coşula
Datare 1535
Tip Mănăstire
Cultul ortodox
Localizare pe hartă Localizează pe harta României
Judeţ Botoşani
Localitate COŞULA
Comuna COPĂLĂU
Protopopiat Protopopiatul Botoşani
Episcopie/Arhiepiscopie Arhiepiscopia Iaşilor
Mitropolie Mitropolia Moldovei şi Bucovinei
Cod oficial LMI 2004 BT-II-m-A-01959
Descriere Mănăstirea Coşula ctitorită de vistiernicul lui Petru Rareş la 1535. Mănăstirea Coşulvei cuprinde: biserica "Sf Nicolae", casa egumenească, arhondaric, trapeza, cuhnii, turn clopotniţă, zid de incintă, pod de piatră datat sec. XVIII. Mănăstirea Coşula a fost construită în anul 1535 de către marele vistiernic Mateiaş, sfetnicul domnitorului Petru Rareş, pe malul stâng al râului Miletin. Ea a fost realizată în stilul arhitecturii feudale moldoveneşti.
Deasupra uşii pronaosului se află o pisanie cu următoarea inscripţie în limba slavonă: "Cu vrerea Tatălui şi cu ajutorul Fiului şi cu săvârşirea Sfântului Duh a binevoit dumnealui Matiaş Marele Vistiernic şi a zidit hramul Sf. Nicolae la mănăstirea sa, pe Miletin; s-a început la 23 aprilie şi s-a săvârşit în acelaşi an, anul 7043 septemvrie 8 zile" (1535). În secolele XVII-XVIII, mănăstirea a fost un important centru cultural, aici realizându-se prima traducere în limba română a unui text din Herodot de către un monah de la Coşula în secolul al XVIII-lea. Traducerea s-a realizat după un manuscris vechi din limba neogreacă, adus în Moldova din insula Creta, unde fusese tradus din limba greacă veche de un călugăr elen. Textul tradus a fost depus de către istoricul Nicolae Iorga la Academia Română. De asemenea, un număr de 372 de documente s-au luat din mănăstire şi s-au depus la Arhivele Naţionale. În decursul timpului s-au efectuat mai multe reparaţii şi renovări ale complexului monahal (în anii 1848, 1858 şi 1978). În anul 1903, mănăstirea a fost părăsită de călugări; biserica a devenit biserică parohială a satului, iar clădirile monahale au fost cedate Ministerului Sănătăţii pentru a adăposti un spital. În anul 1978, a fost demolat pridvorul bisericii şi veştmântăria. În anul 1991, IPS Daniel Ciobotea, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, a reînfiinţat Mănăstirea Coşula, aducând aici călugări care să se ocupe de refacerea vieţei monahale din acest complex monahal medieval. În 1996, a fost finalizată construcţia a două construcţii de zid cu rol de chilii, cu cerdacuri largi. La 100 m nord-vest au fost construite anexele gospodăreşti. Au fost renovate clădirea arhondaricului şi cea a stăreţiei. Turnul clopotniţă - datează de la sfârşitul secolul al XVIII-lea. Este o construcţie din zid, cu parter şi etaj şi o cupolă puţin pronunţată, acoperită cu tablă. El se află mai la deal de biserică.
Arhondaricul - datează din 1848 şi este alcătuit din cinci camere şi o sală. Este aflat la vest de biserică. A fost ctitorit de arhimandritul Ignatie, care a finalizat construcţia la 3 decembrie 1848, după cum arată inscripţia [7].
Zidul de incintă - datează din secolul al XVII-lea. Complexul mănăstiresc este înconjurat cu zid de cărămidă în părţile de est şi vest şi cu gard de scândură în partea de sud-vest. În partea de vest, zidul are o poartă mare de intrare cu gang, iar zidul urcă pe deal în trepte.
Clerici Stareţ Teofil
Lăcaşuri de cult din România; Mănăstirea Coşula; ; ; 1535; 1535; ; Mănăstire; ortodox; Orthodox; orthodoxe; COŞULA; COPĂLĂU; Botoşani; Protopopiatul Botoşani; Arhiepiscopia Iaşilor; Mitropolia Moldovei şi Bucovinei;