HomePage Inapoi
Denumirea Biserica de lemn "Adormirea Maicii Domnului"
Parohia Parohia Hiliseu-Crisan
Datare 1802
Tip Biserică de lemn
Cultul ortodox
Localizare pe hartă Localizează pe harta României
Judeţ Botoşani
Localitate HILIŞEU-CRIŞAN
Comuna HILIŞEU-HORIA
Protopopiat Protopopiatul Dorohoi
Episcopie/Arhiepiscopie Arhiepiscopia Iaşilor
Mitropolie Mitropolia Moldovei şi Bucovinei
Cod oficial LMI 2004 BT-II-m-B-01990
Descriere Biserica de lemn a fost construită în anul 1802 pe cheltuiala boierului Vasile Curt, stăpânul de atunci al moşiei Hilişeu. Deasupra uşii de intrare, se află săpat în uşorul uşii „1802, mai 21”. Planimetric, construcţia are corpul biserici alungit, terminat spre răsărit cu un altar decroşat poligonal. Pronaosul este şi el terminat poligonal, spre apus. Acoperişul are coama înaltă şi poale duble la streşini, în genul bisericilor poloneze şi ucrainiene, carateristică întâlnită şi la bisericile de lemn din Maramureş.În pronaos, în partea de miazănoapte, se află mormântul ctitorului. Pronaosul este despărţit de naos printr-o serie de stâlpi de stejar. Naosul este dreptunghiular, boltit, iar ferestrele laterale sunt plasate între streşinile exterioare, la o înălţime de peste 3 m. Pereţii sunt tencuiţi şi văruiţi în interior. Altarul este despărţit de naos printr-o frumoasă catapeteasmă din lemn de tei.Intrarea în biserică se face prin partea de miazăzi şi este protejată de un pridvor rectangular, etajat, din bârne de stejar, caracteristic bisericilor de lemn moldoveneşti.
Lăcaşuri de cult din România; Biserica de lemn Adormirea Maicii Domnului; ; ; 1802; 1802; ; Biserică de lemn; ortodox; Orthodox; orthodoxe; HILIŞEU-CRIŞAN; HILIŞEU-HORIA; Botoşani; Protopopiatul Dorohoi; Arhiepiscopia Iaşilor; Mitropolia Moldovei şi Bucovinei;