HomePage Inapoi
Denumirea Biserica de lemn "Sfinţii Îngeri"
Denumire alternativă Biserica Borovineştii Vechi
Parohia Parohia Borovineştii Vechi
Datare 1869
Tip Biserică de lemn
Cultul ortodox
Localizare pe hartă Localizează pe harta României
Judeţ Argeş
Localitate BOROVINEŞTI
Comuna VALEA IAŞULUI
Protopopiat Protopopiatul Curtea de Argeş
Episcopie/Arhiepiscopie Episcopia Argeşului
Mitropolie Mitropolia Munteniei şi Dobrogei
Descriere Biserica de lemn din Borovineşti se află în cătunul Borovineştii Vechi, actualul sat Borovineşti, poartă hramul „Sfinţii Îngeri” şi are pictură murală exterioară. Momentul ridicării acestui lăcaş pe locul actual a fost consemnat într-o pisanie peste intrare, scrisă în chirilice: „Întru slava şi ci[n]stea Sfinţilor Mai Marilor Voevozi Mihail şi Gavriil s-au făcut aciastă sf[ântă] biserecă din nou. Începeria de la martie 10 1869 şi au luat sfărşit la septembrie 20 1869, în zilele pria înălţatului nostru domn Carol întâi cu blagoslovenia priaosfinţitului arhiepiscop al Argeşului d[u]mn[ea]lui domnul Neofit Scriban cu cheltuiala tutulor enoriaşilor, şi alergător Gheorghe Boroghină şi sau milostivit şi alţi streini de au ajutat precum [şi] toţi lăcuitori[i] de aici sau silit de au ajutat care cu ce au [avut] pănă la cia din urmă săvărşire ca să fie sufletele l[or primite] spre lăcaşurile cele sfinte în veci[i] vecilor amin. 1869. Iancu zugravu [ot] Argeşi”. Biserica este ridicată în formele tradiţionale, cu pereţi încheiaţi în boltă peste naos şi altar şi un acoperiş în patru ape şi marcat de un turn. De la vest la est se trece dintr-o încăpere într-alta, începând cu pridvorul deschis, continuând cu (tinda) pronaosul, naosul şi încheind cu altarul mai îngust, poligonal. Altarul este terminat poligonal, în cinci laturi. Pictura exterioară este de la 1869 şi are nevoie de restaurare.
Lăcaşuri de cult din România; Biserica de lemn Sfinţii Îngeri; Biserica Borovineştii Vechi; ; 1869; 1869; ; Biserică de lemn; ortodox; Orthodox; orthodoxe; BOROVINEŞTI; VALEA IAŞULUI; Argeş; Protopopiatul Curtea de Argeş; Episcopia Argeşului; Mitropolia Munteniei şi Dobrogei;