HomePage Inapoi
Denumirea Biserica "Sf. Ierarh Nicolae"
Denumire alternativă Biserica Mănăstirii Aninoasa
Parohia Parohia Mănăstirii Aninoasa
Datare 1677-1729
Tip Biserică
Cultul ortodox
Localizare pe hartă Localizează pe harta României
Judeţ Argeş
Localitate ANINOASA
Comuna ANINOASA
Protopopiat Protopopiatul Câmpulung Muscel
Episcopie/Arhiepiscopie Episcopia Argeşului şi Muscelului
Mitropolie Mitropolia Munteniei şi Dobrogei
Cod oficial LMI 2004 AG-II-a-A-13467
Descriere Biserica Sf. Nicolae este construcţie masivă din piatră şi cărămidă, cu ziduri foarte groase în formă de cruce. Este compartimentată în altar, naos şi pronaos şi un pridvor deschis, susţinut de 6 stâlpi. Zidul despărţitor dintre naos şi pronaos este foarte gros, cu o deschidere largă pe centru. Are două turle: una mare pe naos, alta mai mică pe pronaos. Pictura executată până în 1730 aparţine zugravilor Ioan Gârnita şi Ioan Pop. În proscomidie se poate citi numele zugravilor din 1730: Dima, Mihai, Badea. Pictura executată în frescă este destul de proaspătă în pronaos şi pridvor. Chipul mitropolitului Daniil al II-lea se vede în pronaos, ţinând în mâna dreaptă biserica şi în stânga cârja arhierească. Alături de el se vede chipul călugărului Hrisantie şi lângă ei ctitorii Aga Tudoran şi soţia sa Alexandra. Pe zidul de nord al pronaosului este pictat Constantin Mavrocordat cu barbă neagră şi mică, alături de el voievodul Nicolae Mavrocordat cu barbă albă. În stânga lor este domnul Grigore al II-lea Ghica.
Clerici Monahia-Stareţă Ordodi Heruvima (Gabriela); Preot-Protosiereu Păunescu Clement