HomePage Inapoi
Denumirea Biserica "Buna Vestire" a fostei mănăstiri Cotmeana
Parohia Mănăstirea Cotmeana
Datare sec. XIV-XVII
Tip Biserică
Cultul ortodox
Localizare pe hartă Localizează pe harta României
Judeţ Argeş
Localitate COTMEANA
Comuna COTMEANA
Episcopie/Arhiepiscopie Episcopia Argeşului
Cod oficial LMI 2004 AG-II-a-A-13622
Descriere Biserica "Buna Vestire" de la mănăstirea Cotmeana a fost construită între anii 1387-1389, pe locul unei construcţii mai vechi, din vremea lui Mircea cel Bătrân.
Clopotele dăruite de jupan Dragomir, au fost turnate în anul 1385. În anii 1777, ieromonahii Ilarion şi Sofronie de la Cozia lărgesc pronaosul şi adaugă un pridvor.
Clopotniţa s-a construit în 1857, când s-au mai făcut unele reparaţii. Direcţia Monumentelor Istorice a efectuat restaurări în anii 1922-1924, 1959 şi 1972, 1977, 1986, care nu au împietat forma iniţială a bisericii. Uşile originale, din lemn sculptat cu motive vegetale, se păstrează în Muzeul Naţional de Artă al României din Bucureşti.
Biserica, având o turlă joasă pe pronaos, şi clopotniţa sunt acoperite cu sindrilă. Pictura din naos este din vremea lui Mircea cel Bătrân, iar cea din pronaos din vremea lui Constantin Brancoveanu. Clopotele acestei biserici sunt anterioare anului 1386.