HomePage Inapoi
Denumirea Biserica de lemn "Naşterea Maicii Domnului"
Parohia Parohia Găneşti
Datare 1834; 1878-1879; 1930
Tip Biserică de lemn
Cultul ortodox
Localizare pe hartă Localizează pe harta României
Judeţ Argeş
Localitate GĂNEŞTI
Comuna PIETROŞANI
Protopopiat Protopopiatul Curtea de Argeş
Episcopie/Arhiepiscopie Episcopia Argeşului
Mitropolie Mitropolia Munteniei şi Dobrogei
Cod oficial LMI 2004 AG-II-m-B-13691
Descriere Pisania bisericii reţine următoarele: „S-a făcut această sf[ântă] bi[serică] de lemn de stejar în anul mântuirii 1834, cu cheltuiala d[oam]nei propiatăreasa moşiei Găneşti, Ecaterina Gri[gore] Drugănescu şi s-a slujit în ea de cătră pr[eot] Dumitrache fiind neisprăvită, până la anul 1877.” A doua etapă în devenirea bisericii actuale s-a încheiat în 1878-79, când a fost cercuită şi tencuită biserica, apoi zugrăvit interiorul. Pisania surprinde acest moment astfel: „Şi în anu 1878-1879, prin stăruinţa pr[eotului] I. Bărbulescu s-a pardosit cu lespezi, s-a cercuit, tencuit şi zugrăvit cu cheltueala preotului şi enoriaşilor din acel timp din Găneşti şi alte sate vecine după cum sunt trecuţi în condica biserici[i].” Pisania continuă pe partea dreptă cu însemnarea: „Cu ajutorul lui Dumnezeu s-a pictat acestă sf[ântă] bi[serică] în zilele binecredinciosului rege Carol [II şi a] prea sfinţitului Miron Cristea patriearh României. În anu mântuiri[i] 1930 aug[ust] 22 cu cheltuiala d-nei Marie şi soţul d-nei Ilie Ogoreanu şi mama d-lor E[lisa]veta I Andronescu, Vasile, fiul nostru şi mama noastră Elena I. Ogoreanu. Ghe. I. Zaffiescu pictor.”. Această parte de pisanie reţine o refacere a picturii şi probabil şi momentul extinderii bisericii spre apus prin închiderea vechiului pridvor. În forma sa actuală biserica este rezultatul unei extinderi a pronaosului, completată cu un pridvor nou la intrare.
Lăcaşuri de cult din România; Biserica de lemn Naşterea Maicii Domnului; ; ; 1834; 1878-1879; 1930; 1834; 1930; Biserică de lemn; ortodox; Orthodox; orthodoxe; GĂNEŞTI; PIETROŞANI; Argeş; Protopopiatul Curtea de Argeş; Episcopia Argeşului; Mitropolia Munteniei şi Dobrogei;