HomePage Inapoi
Denumirea Mănăstirea "Intrarea în Biserică a Maicii Domnului" Bascovele
Denumire alternativă Ansamblu mănăstiresc Bascovele
Parohia Parohia Mănăstirii Bascovele
Datare 1695, ref. 1843
Tip Mănăstire
Cultul ortodox
Localizare pe hartă Localizează pe harta României
Judeţ Argeş
Localitate URSOAIA
Comuna COTMEANA
Adresa str. Uliţa Bisericii 105B
Episcopie/Arhiepiscopie Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului
Mitropolie Mitropolia Munteniei şi Dobrogei
Cod oficial LMI 2004 AG-II-a-A-13825
Descriere Aşezată într-o depresiune larg deschisă spre soare, adăpostită de jur-împrejur de păduri care o feresc de asprimea iernii şi de arşita verii, Mănăstirea Bascovele are o poziţie geografică privilegiată, fiind situată la o depărtare de 25 km de Piteşti pe drumul european E 81 ce duce spre Râmnicu-Vâlcea. Numele mănăstirii vine de la "bascov", însemnând pisc împădurit cu stejari. Arhitectura este în stilul bisericilor din sec. XVII-XVIII; pictura din 1869. Potrivit pisaniei, mănăstirea a fost zidită în anul 1695 de comisul Şerban Cantacuzino care făgăduise lui Dumnezeu că, dacă îi va dărui un mostenitor, va zidi o mănăstire. Dorinţa i s-a împlinit, sotia aducind pe lume o fetita căreia îi va pune numele Maria. La naştere soţia moare, iar la vârsta de trei ani moare şi fetiţa. În 1835, în urma unui cutremur, biserica s-a ruinat, fiind refăcută abia în 1843, cu sprijinul credinciosului Ştefu Nicolau din Piteşti, sprijinit de ispravnicul "Partenie ot Cotmeana" şi din îndemnul stareţei Platonida Căzănescu; prilej cu care i s-au mai adăugat două hramuri, al Naşterii şi al Adormirii Maicii Domnului. În 1869, din cauza unui trăznet, acoperişul bisericii şi o parte din chilii au ars, fiind refăcute. Între 1883–1932, Mănăstirea Bascovele este desfiinţată, biserica revenind parohiei. Cel care a făcut să renască viaţa spirituală a Mănăstirii Bascovele a fost P.S. Episcop Nichita Duma al Argeşuluiu, care reînfiinţează acest sfânt locaş in 1932.
În timpul Arhimandritului Grigore Uriţescu, vicarul Eparhiei, Mănăstirea Bascovele cunoaşte o perioadă de intense înnoiri edilitare: corpuri noi de chilii, restaurarea clădirilor vechi şi a bisericii, repictată de Teodor Petrescu din Tutana-Argeş, între anii 1948-1950. În 1959, acest sfânt locaş a fost din nou desfiinţat, suferind mari prigoane prin înfiinţarea, în chiliile mănăstirii, a Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Bascovele, fapt ce a dus la deteriorarea în integralitate atât a chiliilor, cât şi a bisericii - monumente istorice. În 1991, prin purtarea de grijă a P.S. Calinic, Episcop al Argeşului şi Muscelului, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat, printr-un act sinodal, reînfiinţarea a trei mănăstiri, monumente istorice: Bascovele, Cotmeana şi Glavacioc. În urma acestui act de dreptate, patru dintre fostele vieţuitoare s-au reîntors în mănăstire, având la dispoziţie doar 3 chilii din cele 12, mănăstirea fiind în continuare în administrarea C.I.A. Bascovele. Din noiembrie 2004 se încearcă restabilirea rostului firesc al mănăstirii prin obţinerea chiliilor, a pământului arabil şi a fondului forestier aflate în posesia mănăstirii până în anul 1948. Ansamblul
Mănăstirii Bascovele este monument istoric, înscris in Lista Monumentelor Istorice din judeţul Arges şi are codul AG-II-a-A-13825. Elementele componente ale ansamblului sunt: AG-II-a-A-13825, Manastirea Bascovele, 1695, ref. 1843; AG-II-a-A-13825.01, Biserica "Intrarea in Biserica a Maicii Domnului", 1843; AG-II-a-A-13825.02, Chilii, 1695; AG-II-a-A-13825.03, clădiri anexe, 1695, ref. 1843; AG-II-a-A-13825.04, turn- clopotniţă, 1695; AG-II-a-A-13825.05, zid de incintă, 1695.
Clerici Monahia-Stareţă Gheorghe Iustina; Ieromonah - Preot Movilă Ghesarie
Homepage URL Gheorghe Cristina <cipjustina@yahoo.com> (stareţa mănăstirii)
Lăcaşuri de cult din România; Mănăstirea Intrarea în Biserică a Maicii Domnului Bascovele; Ansamblu mănăstiresc Bascovele; ; 1695, ref. 1843; 1695; ; Mănăstire; ortodox; Orthodox; orthodoxe; URSOAIA; COTMEANA; Argeş; ; Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului; Mitropolia Munteniei şi Dobrogei;