HomePage Inapoi
Denumirea Templul Mare
Datare 1879
Tip Sinagogă
Cultul mozaic
Localizare pe hartă Localizează pe harta României
Judeţ Suceava
Localitate RĂDĂUŢI
Adresa str. 1 Mai 12
Mitropolie Federaţia comunităţilor evreieşti din România
Descriere Templul Mare din Rădăuţi, construit la 1879 este o mare şi importantă clădire. Amplasat la intersecţia unor străzi principale largi, templul e degajat pe toate laturile de alte clădiri învecinate. Volumul amplu, tripticul arcadelor intrării principale, ferestrele circulare şi turnurileacoperite cu cupole conferă clădirii aspectul unui monument de mare valoare. Interiorul nu este mai prejos, decoraţia graţioasă reflectă un amestec de stiluri: Renaştere, baroc, maur.Întreaga clădire este pătrunsă de sensibilitate şi măsură ceea ce-i conferă valori arhitectural-artistice la nivelul unor clasice catedrale ortodoxe române.