HomePage Inapoi
Denumirea Biserica de lemn "Intrarea Maicii Domnului în Biserică"
Parohia Parohia Juliţa
Datare 1787
Tip Biserică de lemn
Cultul ortodox
Localizare pe hartă Localizează pe harta României
Judeţ Arad
Localitate JULIŢA
Comuna VĂRĂDIA DE MUREŞ
Protopopiat Protopopiatul Lipova
Episcopie/Arhiepiscopie Episcopia Aradului
Mitropolie Mitropolia Banatului
Cod oficial LMI 2004 AR-II-m-A-00615
Descriere Compusă din trei încăperi: pronaos, naos, altar. Construcţia se încadrează în categoria celor de dimensiuni mari: L:15,61m; LA:6m. Accesul se face pe două uşi, una pe latura de vest a pronaosului, cealaltă pe latura de sud a naosului. *Pictura bisericii a fost executată în 1813 în lunile martie-mai de către trei pictori Simion Silagi de Brad, Nichifor Nandrollia şi Nicolae Moler. Este lucrată în tehnica tempera cu un grund general şi suport de pânză local numai la falţurile scândurilor. Scenele religioase sunt dispuse conform tradiţiei şi corosului ortodox. Uşile împărăteşti poartă chipurile apostolilor Sf. Petru şi Sf. Pavel, primul cu cheile, cel de-al doilea cu sabia în mână; pe uşa din stânga Arhanghelul Mihail, pe cea din dreapta Gavril. În rândul II (de la stânga) Toma, Andrei, Marcu, Matei, Petru-Pavel, Ioan, Iacob, Luca, Simeon, Filip. În mijloc deasupra uşilor împărăteşti se află crucea cu Iisus Răstignit, având de o parte şi de alta câte o femeie mironosiţă. În rândul III (de la stânga) Zaharia, Ghedeon, Isaia, David, Maica Domnului cu Pruncul în braţe, Solomon, Moise, Ieremia, Daniil. Altarul este pictat – pe boltă Dumnezeu Tatăl care ţine în mâna stângă globul pământesc, iar cu dreapta binecuvântează; în faţă, sus, Sfânta Troiţă. Dreapta sus, Jertfa lui Avraam şi Soborul Arhanghelilor. Stânga sus „Cum au postit Hristos în Pustii”, „Soborul îngerilor”. În partea de jos al altarului se află 3 ierarhi: Ciril, Spiridon, Nicolae (unii fără inscripţii sau cu inscripţiile şterse). Lângă proscomidier (în dreapta) este înfăţişat „Iisus ca jertfă”. În proscomidier apare “Îngroparea domnului”. În stânga proscomidierului – un diacon cu Evanghelia în mână. Picturile din naos, sus pe boltă E-V, Mântuitorul Hristos, Duhul Sfânt, Fecioara Maria. Se mai află pe boltă „Intrarea în biserică”, „Uciderea lui Abel”, „Cina cea de taină”, „Hristos în grădina Ghetsimani”, Hristos la Anna, la Caiafa, la Pilat. În partea stângă: Căderea sub cruce, Pironirea, Ridicarea crucii, Învierea; la scaunul arhieresc se află reprezentat Sf. Ioan Zlataost iar la Tronul Născătoarei, Sfinţii Împăraţi Constantin şi mama sa Elena. Picturile din Pronaos - Mucenici şi Preacuvioase Maici, Scene din rai şi iad, Eva cu furca torcând, Adam, Moartea, Diavolul. Biserica are un clopot vechi, turnat în anul 1811 de către firma Koss Mihia Iungbaneriu din Timişoara. Celelalte clopote vechi au fost rechiziţionate în timpul primului război mondial şi au fost înlocuite cu altele noi în 1930.
Lăcaşuri de cult din România; Biserica de lemn Intrarea Maicii Domnului în Biserică; ; ; 1787; 1787; ; Biserică de lemn; ortodox; Orthodox; orthodoxe; JULIŢA; VĂRĂDIA DE MUREŞ; Arad; Protopopiatul Lipova; Episcopia Aradului; Mitropolia Banatului;