HomePage Inapoi
Parohia Parohia Dârjiu
Datare sec. XIII
Tip Biserică
Cultul evanghelic C.A.
Localizare pe hartă Localizează pe harta României
Judeţ Alba
Localitate CÂLNIC
Comuna CÂLNIC
Mitropolie Biserica Evanghelică C.A.
Cod oficial LMI 2004 AB-II-m-A-00196.05
Descriere Bisericile fortificate, ca grup, sunt remarcabile; nicăieri în lume nu se regăsesc atâtea biserici fortificate într-un perimetru atât de restrâns, fapt care dovedeşte gradul de generalitate a fenomenului la scara unei zone geografice şi etno-culturale. Ele constituie o realizare arhitecturală excepţională datorită diversităţii şi folosirii gamei de tipare defensive din faza târzie a Evului mediu european. În timp ce în vestul şi sudul Europei, anumite tipare defensive aplicate bisericilor sunt caracteristice, în exclusivitate, unor teritorii sau ţări (de pildă, bisericile fortificate din Franţa şi din Ţările nordice, bisericile cu incintă fortificată în Germania şi Austria), numai în Transilvania se pot regăsi, în spaţiul restrâns deja menţionat, trei tipuri principale de fortificaţii: biserica cu incintă fortificată (de exemplu Câlnic), biserica fortificată (de exemplu Saschiz) sau fortăreaţa-biserică (de exemplu Valea Viilor, ca mostră de complexitate). Merită amintit modul în care aceste fortificaţii reiau şi adaptează în anumite condiţii, monumente mai vechi. Cele mai multe cazuri confirmă transformările, cu scop de fortificare, asupra întregii game de forme şi planuri - de la scundele bazilici romane fără turn sau cu turn vestic, la bisericile cu un singur naos aparţinând Goticului târziu. Astăzi, aceste fortificaţii creează monumente cu dublă utilizare: sacră şi defensivă, perfect echilibrate din punct de vedere formal şi funcţional. Aceste încununări ale arhitecturii defensive se adaugă valorii intrinseci a bisericilor, dând la iveală răspândirea anumitor stiluri arhitecturale începând cu arta romanică şi terminând cu cea a Goticul târziu. Bisericile au perpetuat elemente interioare preţioase: altare, la Prejmer (datând probabil din jurul anului 1450), fragmente de pictură murală (Câlnic), mobilier din secolul al XVI-lea (Prejmer, Saschiz, Valea Viilor). În interiorul capelei se conservã fragmente de frescã de la începutul secolului al XVI-lea, iar pe latura de vest se pãstreazã tribuna de lemn, decoratã cu panouri pictate în stilul floral renascentist de facturã popularã din 1733. Monument înscris pe Lista UNESCO 1999 (lista patrimoniului mondial).