HomePage Inapoi
Denumirea Biserica de lemn "Sf. Apostol Toma şi Sfinţii Voievozi"
Parohia Parohia Sf. Toma şi Sf. Voievozi Cârstieni
Datare 1758-1759
Tip Biserică de lemn
Cultul ortodox
Localizare pe hartă Localizează pe harta României
Judeţ Argeş
Localitate CÂRSTIENI
Comuna CĂLINEŞTI
Episcopie/Arhiepiscopie Episcopia Argeşului şi Muscelului
Mitropolie Mitropolia Munteniei şi Dobrogei
Cod oficial LMI 2004 AG-II-m-A-13590
Descriere Biserica de lemn din Cârstieni poartă hramurile „Sf. Apostol Toma” şi „Sf. Voievozi”. Este datată din anii 1758-1759, moment consemnat pe peretele de la intrare, în dreapta uşii: „Leat 7267”. Leatul (anul) erei bizantine se traduce prin anii 1758-1759 ai erei noastre. Ctitorii acesteia sunt însemnaţi în pronaos, la intrare în biserica propiu-zisă (naosul): „Ostenitusa rob[ii] D[omnului] ereu Ştefan, ereu Opria, Costandin, dămpreună cu toţi megiiaşi răposaţi”. Construcţia constă dintr-o bute din bârne făţuite, încheiate în cheotori netede bisericeşti, şi este protejată de un acoperiş în patru ape. De la vest la est se trece dintr-o încăpere într-alta, începând cu tinda (pronaosul), continuând cu biserica (naosul) mai lată şi încheind cu altarul, mai îngust şi poligonal. Tinda şi biserica sunt împărţite de un perete plin, perforat doar de accesul central, în ax. Altarul stă ferit în spatele iconostasului, accesibil prin trei intrări rituale. Sub rotundul bolţii, peste iconostas, spaţiul este lăsat deschis pentru o bună comunicare sonoră. Altarul este lărgit în partea de nord, în linie cu peretele naosului, cu un buzunar rectangular în care este amplasată proscomidia. Întreaga construcţie de lemn stă pe un fundament zidit, de cărămidă, ridicată mai bine de o jumătate de metru de la nivelul pământului. Lăcaşul şi-a păstrat ferestrele originale, trei la naos şi una la altar, sub forma unei piese de lemn aşezată vertical în structura pereţilor şi deschisă la mijloc. La tindă, spre miază-zi, se distinge luminatorul/răsuflătorul în formă de cruce. Din punct de vedere decorativ, se distinge portalul de intrare, săpat pe uşori şi chiar pe canturile interioare cu motive abstract-geometrice. Biserica este încinsă pe din afară de un brău sculptat în relief, cu treceri atente de pe o bârnă pe alta.
Lăcaşuri de cult din România; Biserica de lemn Sf. Apostol Toma şi Sfinţii Voievozi; ; ; 1758-1759; 1758; 1759; Biserică de lemn; ortodox; Orthodox; orthodoxe; CÂRSTIENI; CĂLINEŞTI; Argeş; ; Episcopia Argeşului şi Muscelului; Mitropolia Munteniei şi Dobrogei;